Over ons

Sur nous

Wie zijn wij?

De Waalse Kerk Utrecht is een gemeenschap van christenen waarbinnen de Franse taal een bindende factor is.

Identiteit

Wij zien onszelf geworteld in de Waalse, hervormde traditie. Wij voelen ons verbonden met de andere Waalse gemeenten en samen zijn wij onderdeel van de PKN. We onderhouden verder banden met de CEEEFE en de USRK. Samen met de Waalse gemeenten vallen wij onder de PKN classis Noord-Brabant – Limburg, Waalse Kerken. Wij ondersteunen de 2 Waalse werkgemeenschappen: de werkgemeenschap van predikanten en de Réunion Wallonne, welke jaarlijks een Journée Wallonne organiseert. We blijven binnen allerlei nieuwe kaders (bijvoorbeeld het plan van de PKN genaamd ‘Kerk 2025’) een autonome gemeente met een eigen kerkenraad en een eigen kerkdienst in ons eigen kerkgebouw.

Ons publiek is gevarieerd, van Walen tot docenten Frans tot Afrikanen. Wij zijn een kleine gemeente en de sfeer in onze gemeenschap is open (niet dogmatisch) en gemoedelijk. Onze kerkdiensten vinden altijd plaats onder leiding van een Franssprekende predikant.

Qua diakonie kunnen meerdere goede doelen met op één of andere manier een link met de Franstalige wereld p oonze steun rekenen en ook zijn wij actief in de individuele hulpverlening.

Wij staan achter het handvest van de Réunion Wallonne welke is opgesteld op 3 maart 2018.

Praktisch

Wij zijn een kleine gemeente van +/- 20 leden die elkaar ontmoeten in de Dekenkapel voor een kerkdienst. Deze is elke zondag behalve in de zomertijd als er tweewekelijks dienst is. Regelmatig vieren we de dienst in de grote kerkzaal; als onze cantorij zingt, er heilig avondmaal is of een andere feestelijke aangelegenheid. De starttijd is 10:30 uur, een enkele uitzondering daar gelaten.

Qui sommes-nous?

L’Eglise Wallonne Utrecht est une communauté des chrétiens qui a un lien avec la francophonie.

Identité

Nous sommes ancrés dans la tradition réformée. Nous faisons partie des communautés Wallonnes aux Pays-Bas (10 en 2023). Ensemble nous formons un ring membre de la PKN.

Nous participons au cercle de pasteurs, Réunion Wallonne, Journée Wallonne et certains rings locales.

Par le biais de CEEEFE, communauté des églises protestantes francophone à l’étranger, notre Eglise communie à la fraternité protestante francophone à travers le monde.

Nous resterons une communauté autonome avec un propre consistoire, nos propres cultes et notre propre bâtiment.

Notre publique varie des wallonnes et enseignanta de français jusqu’aux Africains. Nous sommes une petite communauté avec une atmosphère ouverte à toutes et tous. Nos cultes sont toujours présidés par un pasteur ou officiant qui parle français.

Au niveau de la diaconie nous supportons des causes qui ont un lien avec le monde francophone. Nous aiderons aussi des individus.

Nous supportons le document créé le 3 mars 2018 qui nous identifie comme église wallonne.

La practique

Nous sommes une petite communauté d’environ 20 membres/ fidèles (2023) qui se réunit tous les dimanches à Dekenkapel pour un service. Après le service il y a toujours un café fraternel ce qui va bien avec notre caractère accueillante.

Souvent nous célébrons notre culte dans la grande église. Par exemple quand la chorale chante, quand il y a sainte cène ou un événément. Pendant l’été il y a culte tous les 15 jours. Le culte commence à 10h30, avec certaines exceptions.

Sentez-vous libre de pousser la porte et nous rejoindre.