Agenda

30
Jun 30, 2024 June
Voorganger
Pasteur
Michel Badry
Organist
Organiste
Jaap Jan
Collecte
Timon
Cantorij - Chorale

Wij komen normaliter elke zondag om 10.30 uur bijeen in de Dekenkapel. De voertaal is Frans. We zingen uit ‘Alléluia’ en onze liturgie wordt samengesteld door de organist en de dominee.

Nous nous réunissons normalement tous les dimanches à 10h30 au Dekenkapel. La langue utilisée est le français. Nous chantons 'Alléluia' et notre liturgie est composée par l'organiste et le pasteur.